Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678
SDH/LT 03414 - Introduction to naval architecture
      SDH/LT 03414 - Introduction to naval architecture

Tác giả: Eric C. Tupper
Nhà xuất bản: Elsevier
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.45 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 01054-55 - Ship's corespondence (Thư - điện - kháng nghị hàng hải)
      PD/VV 01054-55 - Ship's corespondence (Thư - điện - kháng nghị hàng hải)

Tác giả: Nguyễn Tường Luân
Nhà xuất bản: Đại học Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for Maritime Studies
      English for Maritime Studies

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.06 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 03732 - Thiên văn hàng hải. Tập 2
      PD/VT 03732 - Thiên văn hàng hải. Tập 2

Tác giả: Nguyễn Cảnh Sơn
Trần Đắc Sửu
Nhà xuất bản: Hải phòng
Trường Đại học Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 03731 - Thiên văn hàng hải. Tập 1
      PD/VT 03731 - Thiên văn hàng hải. Tập 1

Tác giả: Nguyễn, Cảnh Sơn
Nhà xuất bản: Hải Phòng
Trường Đại học Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển hàng hải Anh - Việt và Việt - Anh (Maritime dictionary English - Vietnamese & Vietnamese English) : Phần 2
      Từ điển hàng hải Anh - Việt và Việt - Anh (Maritime dictionary English - Vietnamese & Vietnamese English) : Phần 2

Tác giả: Cung Kim Tiến
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.49 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển hàng hải Anh - Việt và Việt - Anh (Maritime dictionary English - Vietnamese & Vietnamese English) : Phần 1
      Từ điển hàng hải Anh - Việt và Việt - Anh (Maritime dictionary English - Vietnamese & Vietnamese English) : Phần 1

Tác giả: Cung Kim Tiến
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.45 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải. Tập 2-Phần 1
      Sổ tay hàng hải. Tập 2-Phần 1

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải Tập 2 Phần 2
      Sổ tay hàng hải Tập 2 Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải.Tập 1 Phần 2
      Sổ tay hàng hải.Tập 1 Phần 2

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải - Tập 1.Phần 1
      Sổ tay hàng hải - Tập 1.Phần 1

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2)
      Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 1)
      Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 1)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách khoa hàng hải và đóng tàu
      Bách khoa hàng hải và đóng tàu

Tác giả: Đỗ Thái Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Composite materials in maritime structures.Vol 1,Fundamental aspects
      Composite materials in maritime structures.Vol 1,Fundamental aspects

Tác giả: R.A. Sheinoi
Wellicome J.F.
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
      Bộ luật Hàng hải Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BC code: code of safe practice for solid bulk cargoes
      BC code: code of safe practice for solid bulk cargoes

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering pratice.Vol. 1,Part 7: Hydraulic power transmission in marine machinery
      Marine engineering pratice.Vol. 1,Part 7: Hydraulic power transmission in marine machinery

Tác giả: C.M. Joy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.88 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
IMDG code: International maritime dangerous goods code. Vol. 1
      IMDG code: International maritime dangerous goods code. Vol. 1

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678