Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Trần Xuân Việt
Lê Văn Tiến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các giải pháp điều khiển giản đồ hướng hệ Anten thẳng
      Nghiên cứu các giải pháp điều khiển giản đồ hướng hệ Anten thẳng

Tác giả: Trần Xuân Việt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 436.49 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: