Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 17 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học
      Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học

Tác giả: Nguyễn Duy Hải
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 2

Tác giả: Đỗ Hữu Vinh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 1

Tác giả: Đỗ Hữu Vinh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ ứng dụng
      Cơ ứng dụng

Tác giả: Vũ Quý Đạc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật
      Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

Tác giả: Đặng Việt Cương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 2
      Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 1
      Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng Google SketchUp trong thiết kế kiến trúc
      Ứng dụng Google SketchUp trong thiết kế kiến trúc

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.63 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Success with excel for windows
      Success with excel for windows

Tác giả: Allen L. Wyatt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Autocad in 3 dimensions: using autocad 2002
      Autocad in 3 dimensions: using autocad 2002

Tác giả: Stephen J. Ethier
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems
      Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems

Tác giả: Jeffrey T. Spooner
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
William Embleton
      William Embleton

Tác giả: Reed's mathematics for engineers
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.50 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advancede engineering mathematics
      Advancede engineering mathematics

Tác giả: Erwin Kreyszic
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vector mechanics for engineers
      Vector mechanics for engineers

Tác giả: Ferdinand P. Beer
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học ứng dụng văn phòng
      Tin học ứng dụng văn phòng

Tác giả: Phùng Văn ổn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong video và ứng dụng
      Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong video và ứng dụng

Tác giả: Hồ Thị Hương Thơm
Nguyễn Thị Thu Hà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 292.48 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: