Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
1234567
SDH/LT 03396 - Applications for future internet
      SDH/LT 03396 - Applications for future internet

Tác giả:
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit
      Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

Tác giả: Ken Sigler, Dr. James L. Rainey, Dan Swanson
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học đại cương
      Tin học đại cương

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển máy tính Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển máy tính Anh - Việt: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Phi Khứ
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.41 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học đại cương
      Tin học đại cương

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển máy tính Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển máy tính Anh - Việt: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Phi Khứ
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 33.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu tin học căn bản
      Tài liệu tin học căn bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sách hướng dẫn học tập tin học đại cương
      Sách hướng dẫn học tập tin học đại cương

Tác giả: Phan Thị Hà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.60 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tin học đại cương
      Giáo trình tin học đại cương

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tin học căn bản cho mọi người
      Giáo trình tin học căn bản cho mọi người

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 2

Tác giả: Phạm Văn Bảy
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 1

Tác giả: Phạm Văn Bảy
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh-Việt: Phần2
      Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh-Việt: Phần2

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh Việt: Phần 1
      Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh Việt: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật tin học: IIS Web Server
      Kỹ thuật tin học: IIS Web Server

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
IP A to Z
      IP A to Z

Tác giả: Nathan J. Muller
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Success with excel for windows
      Success with excel for windows

Tác giả: Allen L. Wyatt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Office 2000: The complete reference
      Office 2000: The complete reference

Tác giả: Stephen L. Nelson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 68.47 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Autocad in 3 dimensions: using autocad 2002
      Autocad in 3 dimensions: using autocad 2002

Tác giả: Stephen J. Ethier
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234567