Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123456
Tin học ứng dụng văn phòng
      Tin học ứng dụng văn phòng

Tác giả: Phùng Văn ổn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Word 2010: Introduction
      Word 2010: Introduction

Tác giả: Stephen Moffat
Nhà xuất bản: The Mouse Traning Company & Ventus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Word 2010 For Dummies
      Microsoft Word 2010 For Dummies

Tác giả: Dan Gookin
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 752.78 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Word 2010: Bible
      Microsoft Word 2010: Bible

Tác giả: Herb Tyson
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Word 2010: Advanced. Part 2
      Word 2010: Advanced. Part 2

Tác giả: Stephen Moffat
Nhà xuất bản: The Mouse Training Company & Ventus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Word 2010: Advanced. Part 1
      Word 2010: Advanced. Part 1

Tác giả: Stephen Moffat
Nhà xuất bản: The Mouse Training Company & Ventus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Word 2007: Advanced. Part 2
      Word 2007: Advanced. Part 2

Tác giả: Stephen Moffat
Nhà xuất bản: The Mouse Training Company & Ventus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 989.31 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Word 2007: Advanced. Part 1
      Word 2007: Advanced. Part 1

Tác giả: Stephen Moffat
Nhà xuất bản: The Mouse Training Company & Ventus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.07 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Word 2003: Introduction
      Word 2003: Introduction

Tác giả: Stephen Moffat
Nhà xuất bản: The Mouse Traning Company & Ventus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Word 2003: Advanced
      Word 2003: Advanced

Tác giả: Stephen Moffat
Nhà xuất bản: The Mouse Traning Company & Ventus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 963.35 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Microsoft Excel 2010
      Bài giảng Microsoft Excel 2010

Tác giả: Trung tâm Tin học thực hành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.97 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Statistical Analysis with Excel For Dummies, 3rd Edition
      Statistical Analysis with Excel For Dummies, 3rd Edition

Tác giả: Joseph Schumller
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.60 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Statistical Analysis with Excel For Dummies, 2nd Edition
      Statistical Analysis with Excel For Dummies, 2nd Edition

Tác giả: Joseph Schumller
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 698.26 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Simply excel 2010
      Simply excel 2010

Tác giả: Paul McFedries
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 564.73 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Professional Microsoft Office SharePoint Designer 2007
      Professional Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Tác giả: Woodrow W. Windischman, Bryan Phillips, Asif Rehmani
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.48 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Professional Excel Services
      Professional Excel Services

Tác giả: Shahar Prish
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 373.28 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pro Excel Financial Modeling: Building Models for Technology Startups
      Pro Excel Financial Modeling: Building Models for Technology Startups

Tác giả: Tom Y. Sawyer
Nhà xuất bản: Apress
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 685.12 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pivot Table Data Crunching for Microsoft Office Excel 2007
      Pivot Table Data Crunching for Microsoft Office Excel 2007

Tác giả: Bin Jelen, Micheal Alexander
Nhà xuất bản: Pearson Education
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 645.61 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Office 2010: Bible
      Microsoft Office 2010: Bible

Tác giả: John Wankenbach, Herb Tyson, Micheal R. Groh, ...
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 938.38 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Office 2010: All-in-one for Dummies
      Office 2010: All-in-one for Dummies

Tác giả: Peter Weverka
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 899.55 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456