Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 11 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab
      Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab

Tác giả: Trần Thị Thục Linh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 32.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Speech and audio signal processing
      Speech and audio signal processing

Tác giả: Ben Gold
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Digital signal processing
      Digital signal processing

Tác giả: Thomas J. Cavicchi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Practical teaching skills for maritime instructors
      Practical teaching skills for maritime instructors

Tác giả: Darrell Fisher
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.01 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Digital signal processing: A computer - Based approach
      Digital signal processing: A computer - Based approach

Tác giả: Sanjit K. Mitra
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 73.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Feedback control of dynamic systems
      Feedback control of dynamic systems

Tác giả: Gene F. Franklin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A course in digital signal processing
      A course in digital signal processing

Tác giả: Boaz Porat
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: