Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Speech and audio signal processing
      Speech and audio signal processing

Tác giả: Ben Gold
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Digital signal processing
      Digital signal processing

Tác giả: Thomas J. Cavicchi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Digital signal processing: A computer - Based approach
      Digital signal processing: A computer - Based approach

Tác giả: Sanjit K. Mitra
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 73.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A course in digital signal processing
      A course in digital signal processing

Tác giả: Boaz Porat
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: