Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 19 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy
      Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy

Tác giả: Lương Phương Hậu
Trần Đình Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.43 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với mechanical desktop
      Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với mechanical desktop

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Model resistance data sheets of twenty eight cargo vessels LD 1
      Model resistance data sheets of twenty eight cargo vessels LD 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.02 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A first cource in mathematical modeling
      A first cource in mathematical modeling

Tác giả: Frank R. Giordano
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển mô hình con lắc ngược
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển mô hình con lắc ngược

Tác giả: Trần Anh Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 386.24 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình đếm và đóng sản phẩm
      Nghiên cứu xây dựng mô hình đếm và đóng sản phẩm

Tác giả: Đỗ Thu Huyền
Vũ Văn Cường
Lê Thị Bích Thảo
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 342.19 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu, xây dựng mô hình đóng mới tàu theo phương pháp module tại công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long
      Nghiên cứu, xây dựng mô hình đóng mới tàu theo phương pháp module tại công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long

Tác giả: Đỗ Thị Lam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 376.23 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động
      Mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động

Tác giả: Nguyễn Sơn Hà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 441.88 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy
      Nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 358.42 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát mô men xoắn của trục quay sử dụng phần mềm Labview
      Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát mô men xoắn của trục quay sử dụng phần mềm Labview

Tác giả: Bùi Khắc Tiệp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 385.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình dây chuyền tự động cấp phôi và gia công tạo ren
      Nghiên cứu xây dựng mô hình dây chuyền tự động cấp phôi và gia công tạo ren

Tác giả: Trịnh Doãn Hạnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 622.50 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ngôi nhà thông minh
      Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ngôi nhà thông minh

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Sơn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 577.15 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế mô hình điều khiển giám sát cho hệ thống tự động tách sản phẩm khỏi khuôn đúc
      Thiết kế mô hình điều khiển giám sát cho hệ thống tự động tách sản phẩm khỏi khuôn đúc

Tác giả: Đoàn Đức Trọng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 357.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mô hình hóa và tối ưu hóa phối hợp quản lý các dự án đô thị (Trong điều kiện Việt Nam)
      Mô hình hóa và tối ưu hóa phối hợp quản lý các dự án đô thị (Trong điều kiện Việt Nam)

Tác giả: Nông Quốc Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 616.45 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam
      Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam

Tác giả: Lê Phúc Hoà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 438.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời
      Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời

Tác giả: Vũ Tuấn Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 786.64 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán sức chứa container cho tàu container
      Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán sức chứa container cho tàu container

Tác giả: Lê Đức Lâm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 773.85 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: