Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 15 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Sửa chữa, bảo trì máy tàu & hệ thống điện
      Sửa chữa, bảo trì máy tàu & hệ thống điện

Tác giả: Trần Thế San
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hướng dẫn lắp ráp, cài đặt, nâng cấp & bảo trì máy tính đời mới
      Giáo trình Hướng dẫn lắp ráp, cài đặt, nâng cấp & bảo trì máy tính đời mới

Tác giả: Nguyễn Thu Thiên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The operation and maintenance of machinery in motor ships. Vol. 1, Part 18
      The operation and maintenance of machinery in motor ships. Vol. 1, Part 18

Tác giả: N.E. Chell
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.92 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
General engineering knowledge
      General engineering knowledge

Tác giả: H.D. McGeorge
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.57 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Workshop process practices and materials
      Workshop process practices and materials

Tác giả: Bruce J. Black
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.64 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Root cause failure analysis
      Root cause failure analysis

Tác giả: R. Keith Modley
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Modern marine engineer's manual.Vol. 2
      Modern marine engineer's manual.Vol. 2

Tác giả: Everett C. Hunt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Modern marine engineer's manual. Vol. 1
      Modern marine engineer's manual. Vol. 1

Tác giả: Gus Bourneuf Jr.
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.97 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering maintence a modern aproach
      Engineering maintence a modern aproach

Tác giả: B.S. Dhillon
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to marine engineering
      Introduction to marine engineering

Tác giả: D.A. Taylor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to marine engineering
      Introduction to marine engineering

Tác giả: D.A. Taylor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Water pump and pumping systems
      Water pump and pumping systems

Tác giả: James B. Rishel
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Small petrol engines: operation and maintence
      Small petrol engines: operation and maintence

Tác giả: Bruce Holt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.08 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo trì họ động cơ IVECO N40 ENT M trong điều kiện khai thác ở Việt nam
      Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo trì họ động cơ IVECO N40 ENT M trong điều kiện khai thác ở Việt nam

Tác giả: Nguyễn Văn Hoài
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 335.33 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: