Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 13 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Giáo trình lắp đặt và vận hành máy lạnh
      Giáo trình lắp đặt và vận hành máy lạnh

Tác giả: Trần Văn Lịch
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị vận hành
      Quản trị vận hành

Tác giả: Trần Việt Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2
      Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Stability and safety of ships.Reglation and operation
      Stability and safety of ships.Reglation and operation

Tác giả: Lech K. Kobylinski
Sigismund Kastner
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 2
      Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 2

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.98 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 1
      Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 1

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Port state control
      Port state control

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.48 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Modern marine engineer's manual.Vol. 2
      Modern marine engineer's manual.Vol. 2

Tác giả: Everett C. Hunt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering maintence a modern aproach
      Engineering maintence a modern aproach

Tác giả: B.S. Dhillon
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to marine engineering
      Introduction to marine engineering

Tác giả: D.A. Taylor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to marine engineering
      Introduction to marine engineering

Tác giả: D.A. Taylor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng
      Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng

Tác giả: Vũ Tú Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 372.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy
      SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy

Tác giả: Hoàng Xuân Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 366.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: