Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 18 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Operations management
      Operations management

Tác giả: William J. Stevenson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 39.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Professional services: text and cases
      Professional services: text and cases

Tác giả: Thomas Delong
Ashish Nanda
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.51 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reciprocating compressors operation and maintence
      Reciprocating compressors operation and maintence

Tác giả: Heing P. Bloch
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.78 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial automation and process control
      Industrial automation and process control

Tác giả: Jon Stenerson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.98 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

Tác giả: Nguyễn Văn Kiên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 424.38 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy
      SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy

Tác giả: Hoàng Xuân Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 366.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng
      Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng

Tác giả: Tạ Văn Điệt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 724.34 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ
      Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ

Tác giả: Phạm Thị Thùy Dung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 591.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng
      Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Việt Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 564.20 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Tác giả: Lê Hồng Minh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 364.12 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng
      Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng

Tác giả: Tạ, Văn Điệt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp nâng cao năng lực hoạt động của công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II
      Một số biện pháp nâng cao năng lực hoạt động của công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II

Tác giả: Bùi Thị Ngọc Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 553.22 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: