Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Lý thuyết tàu thủy: Phần 1
      Lý thuyết tàu thủy: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Cảnh Thanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Lý thuyết tàu
      Bài giảng Lý thuyết tàu

Tác giả: Đỗ Hùng Chiến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic ship theory
      Basic ship theory

Tác giả: K.J. Rawson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: