Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Rolling bearing analysis
      Rolling bearing analysis

Tác giả: Tedric A. Harris
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship stability for masters and mates
      Ship stability for masters and mates

Tác giả: D.R. Derrett
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.03 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tính ổn định của tàu khi mắc cạn
      Nghiên cứu tính ổn định của tàu khi mắc cạn

Tác giả: Đồng Đức Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 325.62 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: