Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 6 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Hull structural surveys.Vol. 2
      Hull structural surveys.Vol. 2

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác tàu
      Nghiên cứu xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác tàu

Tác giả: Đào Quang Dân
Phạm Tất Tiệp
Phạm Quang Thủy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 387.10 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá độ bền dọc chung thân tàu khi hoạt động trong khu vực biển Việt Nam
      Đánh giá độ bền dọc chung thân tàu khi hoạt động trong khu vực biển Việt Nam

Tác giả: Lê Văn Hạnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 276.70 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các đặc tính của dòng chảy bao quanh thân tàu
      Nghiên cứu các đặc tính của dòng chảy bao quanh thân tàu

Tác giả: Nguyễn Tiến Công
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 907.09 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: