Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Giáo trình công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy
      Giáo trình công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 645.13 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hull structural surveys.Vol. 2
      Hull structural surveys.Vol. 2

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Structural modeling in strength analysis of marine propeller blades-a case study
      Structural modeling in strength analysis of marine propeller blades-a case study

Tác giả: Tham Boi Chau
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 650.85 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá độ bền dọc chung thân tàu khi hoạt động trong khu vực biển Việt Nam
      Đánh giá độ bền dọc chung thân tàu khi hoạt động trong khu vực biển Việt Nam

Tác giả: Lê Văn Hạnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 276.70 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: