Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 6 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020
      Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn Thế Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 627.35 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng

Tác giả: Lý Thị Ngọc Huyền
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 315.76 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Tác giả: Đào Thị Phúc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 390.53 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: