Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 7 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems
      Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems

Tác giả: Jeffrey T. Spooner
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
William Embleton
      William Embleton

Tác giả: Reed's mathematics for engineers
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.50 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advancede engineering mathematics
      Advancede engineering mathematics

Tác giả: Erwin Kreyszic
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A first cource in mathematical modeling
      A first cource in mathematical modeling

Tác giả: Frank R. Giordano
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm toán học Maple. Phân tích tính toán cửa phẳng âu tàu
      Nghiên cứu ứng dụng phần mềm toán học Maple. Phân tích tính toán cửa phẳng âu tàu

Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Chi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 728.40 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời
      Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời

Tác giả: Vũ Tuấn Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 786.64 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: