Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems
      Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems

Tác giả: Jeffrey T. Spooner
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
William Embleton
      William Embleton

Tác giả: Reed's mathematics for engineers
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.50 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advancede engineering mathematics
      Advancede engineering mathematics

Tác giả: Erwin Kreyszic
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: