Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƠ HỌC KẾT CẤU TÀU THỦY
      PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƠ HỌC KẾT CẤU TÀU THỦY

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1
      Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1

Tác giả: Vũ Ngọc Bích
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1
      Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1

Tác giả: Vũ Ngọc Bích
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reed's ship construction for marine students. Vol. 5
      Reed's ship construction for marine students. Vol. 5

Tác giả: E.A. Stokoe
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: