Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Ship simulator and bridge teamwork
      Ship simulator and bridge teamwork

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 520.36 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems
      Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems

Tác giả: Jeffrey T. Spooner
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tính chọn và mô phỏng lò UV trong hệ thống xử lý nước Ballast
      Nghiên cứu tính chọn và mô phỏng lò UV trong hệ thống xử lý nước Ballast

Tác giả: Nguyễn Đình Thạch
Nguyễn Ngọc Sơn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 430.87 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ngôi nhà thông minh
      Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ngôi nhà thông minh

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Sơn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 577.15 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: