Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 17 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Sổ tay thợ máy tàu thuỷ
      Sổ tay thợ máy tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Công nhân kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải. Tập 2-Phần 1
      Sổ tay hàng hải. Tập 2-Phần 1

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải Tập 2 Phần 2
      Sổ tay hàng hải Tập 2 Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải.Tập 1 Phần 2
      Sổ tay hàng hải.Tập 1 Phần 2

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải - Tập 1.Phần 1
      Sổ tay hàng hải - Tập 1.Phần 1

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công trình sư thi công: Phần 2
      Sổ tay công trình sư thi công: Phần 2

Tác giả: Giang Chính Vinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 25.90 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công trình sư thi công: Phần 1
      Sổ tay công trình sư thi công: Phần 1

Tác giả: Giang Chính Vinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of systems engineering and management
      Handbook of systems engineering and management

Tác giả: Andrew.P Sage
William B.Rouse
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The hydraulic handbook
      The hydraulic handbook

Tác giả: T. Hunt
N. Vaughan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of technology management
      Handbook of technology management

Tác giả: Gerard H. Gaynor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pump Handbook
      Pump Handbook

Tác giả: Igor J. Karassik
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 51.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Valve selection handbook
      Valve selection handbook

Tác giả: R.W. Zappe
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The control handbook
      The control handbook

Tác giả: William S. Levine
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 77.41 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of Machining and Metalworking Calculations
      Handbook of Machining and Metalworking Calculations

Tác giả: Ronal A. Walsh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Piping hand book
      Piping hand book

Tác giả: Mohinder L. Nayyar
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 53.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electrical safety handbook
      Electrical safety handbook

Tác giả: John Cadick P.E.
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sensors handbook
      Sensors handbook

Tác giả: Sabrie Soloman
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: