Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
Yukichi Fukuzawa tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại
      Yukichi Fukuzawa tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng
      Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 668.50 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị doanh nghiệp
      Quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Võ Thị Tuyết
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị doanh nghiệp: Phần 1
      Quản trị doanh nghiệp: Phần 1

Tác giả: Ngô Kim Thanh
Lê Văn Tâm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 52.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị doanh nghiệp Phần 1
      Quản trị doanh nghiệp Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn phân tích trong Excel 2007 - 40 kiểu phân tích tài liệu doanh nghiệp trong Excel 2007: Phần 1
      Hướng dẫn phân tích trong Excel 2007 - 40 kiểu phân tích tài liệu doanh nghiệp trong Excel 2007: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạng cho doanh nghiệp nhỏ part 1
      Mạng cho doanh nghiệp nhỏ part 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How businesses see government: responses from private sector surveys in 69 countries
      How businesses see government: responses from private sector surveys in 69 countries

Tác giả: Aymo Brunetti
Beatrice Weder
Gregory Kisun Ko
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
306 sơ đồ kế toán
      306 sơ đồ kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp
      Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp

Tác giả: Hoàng Hoa
Bảo Thái
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 49.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
      Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Xuân Lực
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.25 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt nam
      Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt nam

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 370.10 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt nam
      Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt nam

Tác giả: Hoàng Thị Phương Lan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 267.56 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Nhật Tân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 391.25 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng
      Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng

Tác giả: Đinh Công Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 287.07 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
      Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Tác giả: Mai Khắc Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12