Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
Từ điển thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh
      Từ điển thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 163.93 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kế toán máy - Kế toán doanh nghiệp (2015): Phần 1
      Giáo trình Kế toán máy - Kế toán doanh nghiệp (2015): Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1): Kế toán Ecxel
      Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1): Kế toán Ecxel

Tác giả: Hoàng Đơ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 36.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2: Kế toán Access và phần mềm kế toán SSP): Phần 2
      Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2: Kế toán Access và phần mềm kế toán SSP): Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 48.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2: Kế toán Access và phần mềm kế toán SSP): Phần 1
      Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2: Kế toán Access và phần mềm kế toán SSP): Phần 1

Tác giả: Hoàng Đơ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 30.97 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies
      The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies

Tác giả: Geoffrey Whittington
Ajit Singh
Victoria Saporta
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 443.31 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamental financial accounting concepts
      Fundamental financial accounting concepts

Tác giả: Frances M. McNair
Edward E. Milam
Thomas P. Edmonds
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 46.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Management accounting: Analysis and interpretation
      Management accounting: Analysis and interpretation

Tác giả: Cheryls McWatters
Jerold L. Zimmerman
Dale C. Norese
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.66 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Intermediate accounting. Vol. 2
      Intermediate accounting. Vol. 2

Tác giả: J. David Spiceland
Lawrence A. Tomassini
Jame Sepe
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 70.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán và kế toán tài chính
      Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán và kế toán tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
      Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả: Phạm Huy Đoán
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
306 sơ đồ kế toán
      306 sơ đồ kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
315 tình huống kế toán tài chính
      315 tình huống kế toán tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Ngọc Dung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị
      Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị

Tác giả: Huỳnh Lợi
Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp
      Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp

Tác giả: Hoàng Hoa
Bảo Thái
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 49.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
      Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Xuân Lực
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.25 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
      Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Huy Đoán
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
      Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Tác giả: Đỗ Thị Mai Thơm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 570.86 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Căn bản Excel cho người làm kế toán
      Căn bản Excel cho người làm kế toán

Tác giả: Đức Minh, Trương Hữu Nghĩa
Nhà xuất bản: Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 62.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12