Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thế Chinh
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường/ Nguyễn Thế Chinh
H.: Xây dựng, 1997
189 tr.; 19 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 02073
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 01560-1
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường / Trường đại học kinh tế Quốc dân
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn chủ biên ; Trần Thái Ninh
English for marine engine students and ship's engineers = Tiếng anh cho sinh viên và sĩ quan máy tàu thuỷ/ Nguyễn Tường Luân
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận