Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình kinh tế học quốc tế / Trường đại học kinh tế quốc dân; Tô Xuân Dân biên soạn
H. : Thống kê, 1999
160tr. ; 19cm
Call Number: 337.07 GIA 1999
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 02205-6
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 01681-3
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình thị trường chứng khoán / Bạch Đức Hiển, Nguyễn Công Nghiệp chủ biên
Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo
Hỏi đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / An Như Hải chủ biên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận