Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Hoa
Lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chuyến cho công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hải phòng vào tháng 9 năm 2009 / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương
Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009
92 tr ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Tk 08127
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Tổ chức khai thác đội tàu vận tải biển. Tập 1/ Phạm Văn Cương
Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận