Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Huy Tùng
Trạm phát điện tàu 700TEU. Đi sâu nghiên cứu việc điều khiển phân chia công suất trong trạm phát điện tàu thủy hiện đại / Nguyễn Huy Tùng; Nghd.:TS. Nguyễn Tiến Ban
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010
111tr. ; 30cm + 05 BV+TBV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Tk 08289
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/BV 08289
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Cơ học cơ sở. Tập 2 / Nguyễn Trọng, Tống Danh Đại
Cơ học cơ sở. Tập 1 / Nguyễn Trọng, Tống Danh Đại
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận