Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Anh Đức
Tính toán thiết kế cổng trục sức nâng 40 T khẩu độ 30 m, chiều cao nâng 15 m / Nguyễn Anh Đức; Nghd.: PGS.TS. Trần Văn Chiến
Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010
122 tr. ; 30 cm + 06 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 08838
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 08838
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học/ Nguyễn Quang Báu
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
Thiết kế cổng trục 2 dầm hộp Q = 32 T, L = 26,5m, H = 18m dùng cho nhà máy đóng tàu Nam Triệu / Nguyễn Văn Nguyên; Nghd.: Ths. Lưu Quang Khanh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận