Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lê, Văn Hồ
Cơ học công trình. Tập 2/ Lê Văn Hồ
H.: Giáo dục, 1993
152 tr.; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 00824-5
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 02258-75
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Kết cấu thép 2 : Công trình dân dụng và công nghiệp (CTĐT) / Phạm Văn Hội (cb.), Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
Cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận