Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Dung
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp bồi thường tổn thất với các bên của chủ tàu Vinaship năm 2010 / Nguyễn Thị Thu Dung; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan
Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011
123 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 10166
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Từ điển tiếng Việt/ Viện ngôn ngữ học; Hoàng Phê chủ biên
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học/ Nguyễn Quang Báu
Lý thuyết tàu thuỷ. Tập 1 / Nguyễn Đức Ân, Nguyễn Bân
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận