Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Thị Châu
Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác đội tàu của Vosco / Phạm Thị Châu; Nghd.: PGS TS NGƯT. Phạm Văn Cương
Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011
89 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 10227
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên
Giáo trình tin học đại cương / Lê Quốc Định, Đặng Quang Thanh
Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) năm 2011 / Vũ Hoài Phương; Nghd. Ths Phạm Thế Hưng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận