Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Dung
Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến của công ty Vinaship trong quý III năm 2012 / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: ThS. Bùi Thanh Hải
Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012
70 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 11272
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Incoterms 2000 và hỏi đáp về Incoterms/ Đoàn Thị Hồng Vân
Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu
Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành vận tải theo khoản mục của Vinaship năm 2010 / Đàm Thị Vân Anh; Nghd.: Ths. Nguyễn Lan Hương
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận