Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Taylor, Anne
Target TOEIC: Upgrading TOEIC test-talking skills / Anne Taylor
Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
316 tr. ; 25 cm + 06 CD
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 00580-3, PNN/CD 00580-3
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 06902, PM/VT CD06902
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Barron's TOEIC practice exams with audio CDs / Lin Lougheed
Tomato TOEIC compact Part 5&6 / Kim Jiyeon, Lee Eungyu, Choi I-ryeong ... chủ biên; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận