Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Long man new real TOEIC : Actual tests for reading comprehension
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
290 tr. ; 26 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01598-9
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07698
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 1/ Nguyễn Đức Ân, Nguyễn Bân, Hồ Văn Bính
Sổ tay thiết kế tàu thủy / Trần Công Nghị
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận