Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Thùy Dung
Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship, Quý III năm 2017 / Phạm Thùy Dung, Nguyễn Khánh Hằng, Lại Thị Quỳnh Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
112tr. ; 21cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17201
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Lập kế hoạch vận chuyển tuyến nội địa cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải thủy Vinacomin trong quý 4 năm 2017 / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Phạm Thị Thu Quyên ; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận