Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Vũ, Thị Minh Ngọc
Một số vấn đề về quan hệ hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Minh Ngọc, Hoàng Hải
Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2017
183tr. ; 24cm
Call Number: 337.5 MÔT 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 06883-4
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận