Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của hiệp định VKFTA đến ngành thủy sản của Việt Nam và dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Diệu Linh, Đào Thị Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Một số vấn đề về quan hệ hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Minh Ngọc, Hoàng Hải . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2017 . - 183tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06883, PD/VT 06884
 • Chỉ số phân loại DDC: 337.5
 • 3 Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) đến hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam / Lê Minh Hiền, Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huyền Trang; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17830
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :