Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Conway, I.D
Cargo work / I.D. Conway
Great brition : Grasgow, 1994
490p. ; 21cm
Call Number: 823.88 CAR 1994
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Lv 01094-6
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/Lv 01402-8
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
A guide to the collision avoidance rules : Incorporates the 1987 and 1989 amendments
Khí tượng thuỷ văn hàng hải / Nguyễn Sĩ Kiêm
Sổ tay hàng hải. Tập 1 : Masters' and deck officers' handbook / Tiếu Văn Kinh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận