Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Bộ luật Hàng hải Việt Nam
H. : Pháp lý, 1990
258tr. ; 20cm
Call Number: 343.09 BÔL 1990
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 00888, pd/vv 03204
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Nguyễn Quang Báu
Máy điện / Thân Ngọc Hoàn
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn chủ biên ; Trần Thái Ninh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận