Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2010026367
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Control system advanced methods / edited by William S. Levine
Boca Raton : CRC Press, 2011
1 volume (various pagings) : illustrations ; [approximately 23-29] cm
Call Number: 629.8 CON 2011
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LT 04535
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận