Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lưu Thanh Tâm
Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế/ Lưu Thanh Tâm
TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia, 2003
272 tr; 20,5 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 02879-80
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình thị trường chứng khoán/ Bạch Đức Hiển,TS.; Nguyễn Công Nghiệp, PGS-TS. [Chủ biên]
Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi; Võ Văn Nhị hiệu đính
315 tình huống kế toán tài chính / Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận