Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Purposes and training program for chief engineer and second engineer of a ship with total main engine power of between 750KW and 3000KW / Vietnam maritime university
Hai phong : Vietnam maritime university, 1998
64 tr. ; 25 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Lt 01362
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ giáo dục và đào tạo
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ giáo dục và đào tạo
Hạch toán vận tải / Vương Toàn Thuyên; Vũ Trụ Phi, Đỗ Thị Thơm
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận