Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Đình Thám
Công tác lắp ghép và xây gạch đá ( CTĐT) / Nguyễn Đình Thám, Võ Quốc Bảo
H.: Khoa học kỹ thuật, 1997
175 tr.; 28 cm
Call Number: 624.1 NG-T 1997
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 01229-30
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 03083-9
Tổng số bản: 9
Số bản rỗi: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Hỏi - đáp thiết kế thi công kết cấu nhà cao tầng. Tập 2/ Lý Quốc Thắng, Đái Chấn Quốc, Lý Quốc Triệu
Những giáo huấn vàng ngọc về kiến trúc/ Andrea Palladio; Lê Phục Quốc dịch
Sử dụng AutoCAD 2006. T. 1, Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận