Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Palph, B. Peck
Kỹ thuật nền móng =Foundation Engineering. Tập 2/ B. Peck Palph, Walter E. Hanson; Nguyễn Uyên dịch; Nguyễn Công Mẫn biên tập
H.: Giáo dục, 1998
231 tr.; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 01227-8
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 00399-400, Pm/vt 00578, Pm/vt 03090-101
Tổng số bản: 17
Số bản rỗi: 17 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Cơ học đất / Trịnh Văn Cương; Cao Văn Chí chủ biên
Cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình
Bài tập cơ học kết cấu. T. 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận