Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bản đồ đường đi của bão ở biển Đông (1954 - 1975) / Tổng cục khí tượng thủy văn . - H. : Cục dự báo khí tượng thủy văn, 1980 . - 46 tr. ; 14 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01604
 • Chỉ số phân loại DDC: 551
 • 2 Bão và cách chống bão của tàu thuyền/ Vũ Phi Hoàng . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1974 . - 152 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00943
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Bão và phòng chống bão/ Nguyễn Đức Ngữ . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1998 . - 108 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01841, Pd/vv 01842, Pm/vv 01099-Pm/vv 01106
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.55
 • 4 Cập nhật thông tin bão từ bản đồ thời tiết, tránh bão từ xa bằng phương pháp thay đổi hướng đi ở bắc bán cầu. / Vũ Văn Thành; Nghd.: Ths. Nguyễn Thanh Diệu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014 . - 66 tr. ; 30 cm. + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13809
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Đánh giá một số phương pháp tính toán nước dâng trong bão ở Việt Nam / Hà Xuân Chuẩn, Phạm Văn Trung . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.5-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Exploring tropical cyclones / Michelle K. Hall, C. Scott Walker, Larry P. Kendall, .. . - Aus : Brooks/Cole, 2007 . - 96p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02540
 • Chỉ số phân loại DDC: 551
 • 7 Hệ thống phối kết thông tin cho phòng chống bão trên biển / Phan Thanh Hương, Đàm Thị Thanh . - 2008 // Tạp chí công nghệ thông tin&truyền thông, số 321, tr. 34-37
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • 8 Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt / K.I. Macks ; Lê Quang Huy biên tập ; Trịnh Thành Huy dịch . - H. : Xây dựng, 1997 . - 159tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01752, Pm/vt 03338, Pm/vt 03339
 • Chỉ số phân loại DDC: 728
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2001752%20-%20Huong-dan-ky-thuat-xay-dung-nha-vung-bao-lut-1997.pdf
 • 9 Nghiên cứu ảnh hưởng của bão từ đến hệ thống truyền động điện động cơ không đồng bộ / Trần Thị Lan; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01151
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Nghiên cứu diễn biến thủy triều tại vị trí cảng biển Đà Nẵng có xét đến nước biển dâng trong bão / Vũ Hữu Trường, Nguyễn Thị Diễm Chi, Trần Long Giang . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.61-65
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Nghiên cứu quy luật hoạt động của bão trên biển Đông những năm gần đây và đề xuất giải pháp phòng tránh cho tàu thuyền / Ngô Như Tại . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00038
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch điều khiển tàu tránh bão từ xa trên biển Đông cho các tàu vừa và nhỏ / Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Trung Chính . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00443
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 13 Những kiến thức cơ bản về gió bão và tác động lên công trình/ Bộ xây dựng . - H.: Xây dựng, 1999 . - 72 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02578, Pd/vv 02579, Pm/vv 02069-Pm/vv 02071
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • 14 Notes on meteorology / Kemp . - 3rd ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000 . - 106 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00042
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Notes%20on%20meteorology_Third%20edition.pdf
 • 15 Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam / Đinh Văn Mạnh chủ biên, Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Liên . - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2018 . - 497tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06927, PD/VT 06928, PM/VT 09296, PM/VT 09297
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.4
 • 16 Quy luật diễn biến của nước biển dâng do triều cường và bão ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Liêm , TS. Hoàng Minh Tuyển, Ths. Ngô Tiền Giang . - 2008 // Tạp chí Khí tượng thủy văn, Số 567, tr. 29-36
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46
 • 17 Thiết kế bộ điều khiển adaptive backstepping cho truyền động điện không đồng bộ có bão hòa từ thông / Đinh Anh Tuấn . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 51, tr.39-44
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Tìm hiểu các thông tin bão nhận được từ bản đồ thời tiết phục vụ cho việc tránh bão từ xa / Quản Duy Bách; Nghd.: Nguyễn Thanh Diệu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15352
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 19 Tìm hiểu quá trình hình thành bão trên biển Đông và phương pháp hành hải hạn chế ảnh hưởng của bão / Nguyễn Quang Huy; Nghd.: Trần Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13100
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 20 Ứng dụng mô hình bão hòa từ thông của động cơ không đồng bọ trong chế độ vận hành giới hạn dòng/áp / Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phượng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.8-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :