Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: barron's 600 essential words for the toeic
Từ khóa/ Chủ đề: giáo trình tiếng anh toeic
tài liệu tiếng anh
luyện thi anh văn toeic
ngữ pháp tiếng anh
Tóm tắt: barron's 600 essential words for the toeic
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 187tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: