Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Big Step TOEIC 2
Tác giả: Kim Soyeong
Từ khóa/ Chủ đề: Giáo trình Big Step TOEIC
Đề thi Toeic
Giáo trình New real Toeic
Bài tập Toeic ngữ pháp
Toeic Analyst Second Edition
Ôn tập Toeic
Tóm tắt: Giúp trả lời đúng các dạng câu hỏi cơ bản ở giao đoạn sơ cấp. Tăng cường vốn từ và kỹ năng đọc hiểu, nhằm đạt đến mức điểm từ 630 đến 700 ở trình độ trung cấp. Loại hình câu hỏi đa dạng giúp thích ứng dễ dàng với câu hỏi trong kỳ thi TOEIC thật. Phân tích các câu hỏi hiện có của ETS xuất hiện trong các kỳ thi TOEIC mỗi tháng.
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 412tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: