Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hư hỏng, sửa chữa gia cường công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: gia cường công trình
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 197 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: