Khoa Công trình - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Thi công công trình thủy lợi
      Thi công công trình thủy lợi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4723:1989
      Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4723:1989

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 142.31 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng
      Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 393.96 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật thi công I
      Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật thi công I

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 417.59 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu nhịp cầu thép
      Kết cấu nhịp cầu thép

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.49 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tổ chức thi công
      Giáo trình tổ chức thi công

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.89 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật thi công 1
      Kỹ thuật thi công 1

Tác giả: Lê Khánh Toàn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu ôn thi vẽ kỹ thuật
      Tài liệu ôn thi vẽ kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.57 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hư hỏng, sửa chữa gia cường công trình
      Hư hỏng, sửa chữa gia cường công trình

Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.41 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công trình xử lý nước thải: Phần 2
      Giáo trình Công trình xử lý nước thải: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công trình xử lý nước thải: Phần 1
      Giáo trình Công trình xử lý nước thải: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.97 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động lực học công trình
      Động lực học công trình

Tác giả: Dương Văn Thứ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công trình ngầm giao thông đô thị: Phần 2
      Công trình ngầm giao thông đô thị: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công trình ngầm giao thông đô thị: Phần 1
      Công trình ngầm giao thông đô thị: Phần 1

Tác giả: L.V. Makốpski
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công trình ga và đường tàu điện ngầm: Phần 2
      Công trình ga và đường tàu điện ngầm: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công trình ga và đường tàu điện ngầm: Phần 1
      Công trình ga và đường tàu điện ngầm: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công trình thủy công
      Công trình thủy công

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật cấp thoát nước công trình
      Kỹ thuật cấp thoát nước công trình

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Hệ thống phun dầu Toyota Common Rail Diesel
      Bài giảng Hệ thống phun dầu Toyota Common Rail Diesel

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công trình thủy công
      Công trình thủy công

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: