Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Ielts practice test plus
Từ khóa/ Chủ đề: giáo trình tiếng anh
kỹ năng tiếng anh
toefl - toeic - ielts
tiếng anh
Ielts practice test plus
Tóm tắt: There are over 250 approved test centres in over 105 different countries Contact UCLES, the British Council or !DP Education Australia for an up-to-date list of centres The iELTS Handbook can answer more of your questions.
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 179tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: